Ang Pagkain at ang Katawan

May 26, 2008 at 12:43 pm (Commentary)

Bago umakyat si Jesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Tandaan, ninyo: Ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon” (Mt 28:20). Hindi ba’t kasama naman talaga natin lagi ang Diyos dahil siya ay nasa lahat ng lugar sa lahat ng panahon? At di ba kasama talaga ng mga Cristiano ang Diyos dahil ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo? At hindi ba’t sinabi ni Jesus na kung saan may natitipong dalawa o tatlong tao sa pangalan niya, siya ay kasama nila? Pero ang pangako ni Jesus sa mga alagad ay hindi lamang totoo sa ispiritwal na paraan, dahil simula noong umakyat siya sa langit hanggang ngayon, si Jesus ay pisikal na nananatili sa mundo sa pamamagitan ng Banal na Sakramento. Kahit kailan ay hindi iniwan ni Jesus ang mundo sa ispiritwal man o pisikal na paraan. Ang kanyang katawan – ang pisikal na bahagi ng kanyang pagkatao, kasama ng kanyang kaluluwa at pagka-Diyos – ay laging nananahan sa mga tabernakulo. Ang linikhang tinapay ay nagiging May-Likha tuwing ipinagdiriwang ang Sakramento ng Pasasalamat (Eukaristiya), at ito ay tuloy-tuloy na nangyayari sa magkakadikit na oras sa buong mundo araw at gabi.

Sa dinami-dami ng mga pisikal na bagay na nakapaligid sa tao, bakit pinili ng Diyos ang tinapay? Dahil ang tinapay, lalo na sa mga lugar kung saan ito ang pangunahing pagkain, ay sumisimbolo sa pinagmumulan ng buhay. Mas mulat tayo sa importansya ng pagkain kaysa importansya ng hinihinga nating hangin dahil araw-araw nating nararamdaman ang gutom tuwing oras ng pagkain. Gusto ni Jesus na tugunan ang ating pagkagutom sa pamamagitan mismo ng kanyang katawan, at sa gayon ay matanggap natin kapwa ang kabusugan ng katawan at kabusugan ng kaluluwa. Bukod dito, ang tinapay at alak ay nagpapaalala sa atin ng hinihintay at inaasam nating pagharap sa bangkete (malaking salo-salo) na inihanda ng Diyos para sa atin sa langit.

Sa microbiology, matututunan natin na ang pagkain ay nagiging bahagi ng kumakain. Ang sustansyang tinatawag nating protina ay mga “building block” o mga pangunahing (Gr. protos) materyales na kailangan ng katawan para makabuo ng mga bagong cell na pumapalit sa mga luma. Ang mga cell naman ay nagsasama-sama para maging tissue tulad ng dugo at muscles. Ang mga tissue namang ito ang bumubuo sa mga organ katulad ng tiyan, atay, mata, puso, at iba pa, at ang mga organ ang bumubuo sa body system o sa pisikal na katawan ng tao. Ang glucose naman o asukal ang siyang pagkain ng mga cell dahil ito ang pinoproseso para maging energy. Pero syempre, hindi dapat isipin na ang mas maraming asukal sa katawan ay mas mabuti. Lahat ng sobra ay lason sa katawan. Ang asukal ay hindi lamang tumutukoy sa table sugar na linalagay sa kape o sa gatas, ito ay ang glucose na nasa mga pagkain, lalo na yung mayayaman sa carbohydrates tulad ng kanin, tinapay, at patatas. Hindi lahat ng sustansya ng pagkain ay nagiging bahagi ng katawan dahil iba-iba ang kanilang trabaho, pero nananatiling totoo na ang pagkain ang bumubuo sa kumakain. Ang mga cell ng buong katawan mo noong mga nakaraan taon ay hindi na ang parehong mga cell na bumubuo sa iyo ngayon; mayroon ka nang isang bagong katawan.

Ganito ka-intimate ang relasyon ng pagkain sa katawan, at ganito rin ang relasyon ng katawan ni Cristo sa katawan ng mga tumatanggap sa kanya sa komunyon. “The eater becomes the eaten,” sabi nga. Ang ating katawan, kapwa sa misteryoso at nakikitang paraan, ay nagiging katawan ni Cristo. Siya ay nagiging bahagi natin, at tayo ay nagiging bahagi niya. Hindi lang pinapalitan ng Diyos ang kalooban natin sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo sa ating puso, pinapalitan niya rin ang ating katawan sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan.

* Isinulat para sa sanisidroparish.ning.com.

3 Comments

 1. The One New Man said,

  The One New Man

  I don’t know if you already heard about the one new man created in Christ Himself from two. Actually, I heard of it for the first time when I attended a Bible Exposition held in Cebu City by the Church of Christ (Filipino: Iglesia Ni Cristo). I never heard about it during my days in the Roman Catholic Church eventhough I actively performed my duties as the Sacristan Mayor of the Parish of San Agustin, Diocese of Surigao Del Sur. And this teaching is not just a teaching of the Ministers of the Church of Christ but it is the teaching of the Apostles as written on the Holy Bible.

  However, in sharing this truth to you, I need to ask the Bible and let the Bible answer our questions because it is the Bible know this truth much.

  To begin with, let us ask the Bible: Did the Apostle really teach that Christ created in Himself a one new man? Apostle Paul answer:

  15 having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace, (Ephesians 2:15, NKJV)

  According to him, a one new man was created in Christ Himself from the two. What is this ONE NEW MAN and what are the two referred to by Apostle Paul which composed the one new man? In Colossians 1:18, Apostle Paul’s answer is recorded:

  18 And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. (Colossians 1:18, ibid)

  The answer is: The two which are created into one new man are Christ and His Church and the one new man is Christ as head and the Church as Christ’s body.

  So, it is already clear that Christ really created a one new man. But what is the purpose of Christ, why he created this? Apostle Paul answered it already on the first verse that we used.

  15 having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace, (Ephesians 2:15, NKJV)

  According to him, it was done “to abolish the enmity, that is the law of commandment contained in ordinances and thus making peace”.

  What is the law that Apostle Paul referred to in which when the one new man was created peace does exist? The answer is recorded in Deuteronomy 25:16.

  16 Fathers shall not be put to death for their children, nor shall children be put to death for their fathers; a person shall be put to death for his own sin. (Deuteronomy 24:16, ibid)

  The law states that anyone who committed sin will be put to death for their own sin. Is this the reason why Christ died for the sin of others? Absolutely Yes!

  But wait! We already know that Christ died for the others but he never committed any sin, does it mean something contradiction?

  21 For to this you were called, because Christ also suffered for us,[a] leaving us[b] an example, that you should follow His steps:

  22 Who committed no sin,

  Nor was deceit found in His mouth;[c] (I Peter 2:21-22, ibid)

  It is true that Christ committed no sin, as stated on the verse above and that all of us (men) are sinners.

  12 Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned (Romans 5:12, ibid)

  And that the wages of sin is death.

  23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. (Romans 6:23, ibid)

  Since, all of us sinned, therefore each of us will be put to death because of our sin. In other words, no one will be saved on the day of judgment.

  But God loved us, that is why He gave His Son to us to give us a chance to be saved on His wrath on the day of judgment.

  16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. (John 3:16, ibid)

  And to save us, Christ created the one new man, as He the head and His Church as His body. In front of God, Christ and His Church is already one new man. For this reason Christ was made to be sin.

  21 For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. (II Corinthians 5:21, ibid)

  And it is now righteous for Christ to die for His Church.

  25 Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, (Ephesians 5:25, ibid)

  Because His Church is already His body and that it is His obligation to be the savior of it.

  23 For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body. (Ephesians 5:23, ibid)

  If Christ died for all men inside His Church, then who will die for the sins of others who are outside His Church? Christ answered it.

  24 Therefore I said to you that you will die in your sins; for if you do not believe that I am He, you will die in your sins. (John 8:24, ibid)

  According to Him, they will die for their own sins.

  Beside the truth that His Church is His body and He is the savior of it, why is it that Christ has no power to save those men outside His Church? Apostle Paul answered?

  13 But those who are outside God judges. Therefore “put away from yourselves the evil person.” (I Corinthians 5:13, ibid)

  According to Apostle Paul, outside God judges. And we already know from the truth revealed above what will be the judgment of God, that is, “each of them will die for their own sins”.

  Therefore, it is not true that Christ died for the sin of all men on earth because the truth is Christ died for the sin of all men in His Church only. It is also not true that Christ will save men who are not part or members of His Church, because the truth is, Christ will save only His Church.

  We should not forget the one new man created by Christ in Himself, and we should strive to become part of that one new man. Take note: Only the ONE NEW MAN is the one who will be saved on the day of judgment.

  http://profiles.friendster.com/net25tamangdaan

 2. vanillae said,

  Actually, you don’t have to go to other parts of the Bible to realize who is the New Man referred to by Paul. The context of the statement in the second chapter of Ephesians talks about the Jews and the Greek, that is the Covenant people and the pagan world, or in other parts of the Scriptures are aside from the Jews and the pagans, it also refer to everything that puts division such as social status (master / slave) and gender (man / woman). I will publish a topic on this later on.

 3. Joprotus said,

  Salamat! Keep it up!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: