Pormuladong Dasal

“Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil.”

Ang mga salitang ito’y ginagamit ng ilang mga Cristiano para tuligsain ang kaugalian ng Simbahan tungkol sa pormuladong mga dasal tulad ng Rosaryo. Sa kagustuhan nilang palabasing mali ang Simbahan tuwing may pagkakataon (tama lang sa pangalan nilang Protestante), hindi nila napapansin na simpleng lohika lang ay lumalampas pa sa kanilang paningin.

Sa konteksto ng sinasabi ni Jesus tungkol sa tamang pananalangin, ang kinokondena niya ay ang pagpapaimbabaw ng mga Pariseo, at ang maling paniniwala ng mga Hentil, na para bang mapapahinuhod nila ang Diyos sa pamamagitan ng maraming salita tulad ng tao na kailangan ng paliwanag. Sa halip, si Jesus mismo ang gumawa ng isang porma ng panalangin dahil ayon sa kanya ay alam na ng Diyos ang kailangan ng tao bago pa man niya ito sabihin. Ang paggamit ng maraming salita ang tinutuligsa ni Jesus (dahil ang Diyos ay hindi tao) hindi ang pag-ulit ng parehong mga salita. Dahil kung bumuo si Jesus ng isang dasal, at itinuro ito sa kanyang mga taga-sunod, nangangahulugan lang na inaasahan niyang araw-araw itong dadasalin ng mga Cristiano, o higit pa dun—tulad ng hinihingi ng isa sa mga pinakamatandang katuruan ng Apostolikong Iglesya na matatagpuan sa Didache—tatlong beses sa isang araw dapat dasalin ang panalanging itinuro ni Jesus. Kung hindi inaayunan ni Jesus ang paggamit ng maraming salita sa pagdarasal, nangangahulugan na itinuturo niyang gumamit lamang ng mga salitang nakalulugod sa Diyos, at ito ang dasalin araw-araw, sa halip na libutin ang buong diksyunaryo para lang maintindihan ng Diyos.

Kung hindi pa rin ito katanggap-tanggap para sa mga tumutuligsa sa Simbahang pinangakuan ni Jesus ng proteksyon laban sa kapangyarihan ng Hades, tingnan na lang nila mismo si Jesus habang nagdarasal sa Getsemani. “Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin, at iyon din ang sinabi.” Hindi pa ba malinaw na hindi lamang itinuro ni Jesus ang panalanging dapat ulit-ulitin ng mga Cristiano, kundi siya mismo ay nagpakita ng halimbawa nito nang tatlong beses siyang nanalangin gamit ang pareho ring mga salita? Ito ba ang sinasabi ng iba na maling paraan ng pagdarasal? Bakit hindi nila tuligsain si Jesus na nagtuturo at gumagawa nito?

Hindi ba’t ang mga salmo ay pang-liturhiyang panalangin din ng mga Judio? At hindi ito tinututulan ni Jesus o ng mga apostol, sa halip ay laging ipinapaalala na manalangin gamit ang mga salmo at imno. Kung gagamitin lagi sa pananalangin ang mga salmo at imno, mangangahulugan ito ng pag-uulit-ulit ng mga salita habang nananalangin. Ito ba ang tinatawag ni Jesus bilang masama? Maging ang mismong mga tao ngayon na nagsasalita laban sa mga pormuladong dasal ay gumagamit din nito sa kanilang mga pagtitipon, dahil sila man ay kumakanta rin ng mga awit ng papuri. Hindi ba’t ang papuri ay panalangin, at ang laging pag-awit nito ay pag-uulit-ulit ng parehong panalangin? Sino na ngayon tutuligsain nila? Ang mga Judio? Si Jesus? Ang mga apostol? Ang Simbahan? Ang sarili nila? Ang mga Muslim na paulit-ulit na bumabanggit ng Allahu Akbar? Ang mga Buddhist? Ang mga Hindu na walang tigil sa pagsambit ng kanilang mantra? Para lang masira nila ang Simbahang itinatag ni Jesus, di na nila pinapansin ang ibang bagay. Sino man sa mga nabanggit ang kanilang tuligsain, magiging patungkol pa rin kay Jesus ang kanilang mga pagpoprotesta at kasama din nilang hinahatulan ang kanilang mga sarili.

21 Comments

 1. Elmer said,

  Hindi naman masama kung paulit ulit mong purihin ang diyos na lumikha ng lahat ng bagay, gaya ng awit, himno at mga katulad, pero ang ang hindi maganda ang paulit ulit mong purihin ang hindi diyos gaya ni Maria.
  si Maria ay kinasangkapan lamang ng diyos pra matupad ang hula na ang hari ng israel ay ipanganganak sa sabsaban.

 2. vanillae said,

  Ang totoo, hindi naman galing sa bagong panahon ang mga kataga sa sinasabi mong pagpupuri kay Maria na ina ni Jesus. Ito ay nanggaling sa Kasulatan tulad ng pag-ampon natin sa ibang mga teksto ng Biblia para gawing bahagi ng ating panalangin. Hindi galing sa tao ang papuring pagbating ito kay Maria kundi galing sa Diyos sa pamamagitan ng isang anghel: Hail, full of grace! The Lord is with you. Ang sumunod na bahagi naman ay mga salita ni Isabel na noong panahong iyon ay puspos ng Espiritu Santo: Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Ang natitirang kalahati, bagamat hindi teksto ng Biblia ay nagpapahayag ng katotohanan: (1) na si Maria ay ina ni Jesus (2) na ang tao ay makasalanan at (3) kailangan nila ang panalangin ng isa’t-isa. Sa bahaging ito ginagawa ang pagluhog o pakikiusap kay Maria na “ipanalangin mo kami”, tulad ng pabor na madalas nating hinihingi sa kapwa Cristiano na pinagkakatiwalaan natin, at pinaniniwalaang pakikinggan ng Diyos.

  Hindi lang si Maria ang paulit-ulit na pinupuri ng mga tao, dahil sa Biblia mismo ay makikita natin kung paano purihin ang mga tao nang mga nagdaang panahon, at ilan sa mga nangunguna ay sina David, Ruth, Daniel, at marami pang iba. Pero higit sa kanilang lahat, kinalala ng anghel ang mataas na karangalan ni Maria, hindi lang bilang magiging ina ng Tagapagligtas, kundi bilang nag-iisang tao, bukod kay Jesus, na puno ng grasya.

  Bukod dito, kaming mga Katoliko ay kumikilala sa Simbahan bilang isang malaking pamilya ng Diyos na binubuo ng mga banal ng Diyos na nasa langit at nasa lupa. Dahil dito, matuwid lang na alalahanin namin ang mga nasa piling na ng Diyos at bilang kapatid ay humingi sa kanila ng pabor na ipanalangin kaming mga nasa lupa pa. Hindi namin sila pinupuri na parang Diyos, o kaya’y dinadasalan na para bang mayroon silang sariling kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pag-alala sa kanilang buhay at mga katangian, nagiging inspirasyon sila sa mga pinanghihinaan ng loob sa paglalakbay sa daan ng Panginoon. Sa pamamagitan din ng pagluhog sa kanila ay binibigyan ng lakas ng Diyos ang bawat dumadalangin alang-alang sa tulong na panalangin ng mga banal na nasa piling niya.

  Kung magiging makatotohanan lang tayo, bukas ang isip, at tumitingin sa praktikalidad ng mga nangyayari sa paligid natin, hindi magiging mahirap unaawain ang mga bagay ng Diyos.

 3. Mister "Nano" said,

  Walang sinuman ang pwedeng humusga sa sinseridad ng isang tao sa kanyang pagdarasal at hindi kailanman maaring gawing basehan ang pagbabasa ng isang katoliko sa kanyang dasal upang isiping hindi bukal sa puso niya ang kanyang pagdarasal. Hindi por que binabasa ay hindi ito sinsero.

  Isa ring maling notion na isipin na ang pagdarasal naming mga Katoliko ay limitado lamang sa pormulado, memorized, or binabasang mga panalangin. Maaari din kaming manalangin ng sarili naming panalangin gamit ang mga salitang kusang lumalabas sa aming mga isipan.

  Ang sinasabi ninyong pormuladong panalangin ay ginagawa ng simbahang Katoliko upang sa iisang salita at diwa ay “sabayang” nananalangin ang buong SIMBAHAN. Ano naman ang masama kung lahat kami ay sabay manalangin ng AMA NAMIN na mula pa sa aming kabataan ay kinabisado na namin. Hindi naman por que kabisado na namin e hindi namin iniintindi kung ano ang aming sinasabi sa panalangin na iyon.

  Sa kaso naman ng paulit ulit na panalangin, ang ibig sabihin ni Jesus na panalangin na paulit ulit na sinasambit ng mga Hentil ay yaong mga panalanging hindi naman sa tunay na Diyos nila iniuukol at yaong ang mga salita ay hindi maintindihan (o sa ingles ay, gibberish).

  Ngunit ang sinasabi ninyong panalangin na paulit ulit na ginagawa naming mga Katoliko ay hindi gibberish, kundi mga salitang naiintindihan namin maging ninyo kaya nga alam ninyong paulit ulit kasi naiintindihan ninyo ang mga salita na ginagamit namin. At higit sa lahat, ang mga panalangin namin, bagamat ang ibang bahagi ay paulit ulit, ay iniuukol namin sa iisang Diyos — ang Diyos na inyo ring pinaniniwalaan.

  Pag ang isang bata ay gusto bumili ng chokolate pero ayaw siyang bilhan ng kanyang tatay, ano ang karaniwang ginagawa niya? Hindi ba, uulit ulitin niya ang kanyang kahilingan, makalawa, makatlong beses, hanggang sa ang kanyang ama ay pumayag na ibili siya ng gusto niyang chocolate?

  Yan ang rason kung bakit namin inuulit ulit ang aming mga panalangin
  hindi namin yan ginagawa para lamang mapahaba ang aming mga panalangin

  • Fe said,

   Hwag mong ikumpara ang paulit ulit na paghingi ng isang bagay para mapagbigyan ito. Ang tatay tao naririndi. Ang Diyos ay Diyos.. hindi mo na kailangan ulit ulitin ang paghingi or pagdadasal upang pagbigyan ka ng hinihingi mo dahil ang Diyos alam na niya kung ano ang gusto mo. Iniisip mo pa lang alam na niya kung ano yun. Palagi mong isipin na lahat ng hinihingi ng isang tao ay binibigay NIYA yun nga lang hindi ayon sa gusto natin.

   • carla said,

    ei d hndi mu n pla kailangan manalangin kc alam n nya kng anu kailangan mu…

   • carla said,

    u min u don’t need also 2 pray 2 God to ask for favors…to ask 4 His 4giveness coz He knows u’re a sinner…

  • paul john said,

   tunay bang ito’y isinasa puso mo… walang problema dun… pero anung dahilan bakit paulit-ulit, kahit sabihin nating hindi iyan ang panalanging tinutukoy ng Diyos bakit ayun at ayun parin ang inyong panalangin hindi lang isang beses o dalwang beses o tatlong beses kundi maraming beses… ito ba ang panalangin nyo bago kumain, lumabas ng bahay at bago matulog… bigyan nyo nga po ako ng dahilan kung bakit kailangan paulit ulit… at sino po sa biblia ang nanalangin ng paulit-ulit tulad ng sa inyo?…walang problema sa nilalaman…sa paraan lang ng panalangin.,hindi ka ba pakikinggan ng Diyos kung Hindi mo kabisado o babasahin ang Panalangin ito???…

 4. stephanie genilla said,

  as long as naniniwala kayo kay hesus
  it doesn’t matter kung pano mo isinagawa ang
  iyong dasal as long na sincere ka sa kalooban mo
  na parang kinakausap mo siya ngnit sa magalang na paraan.
  dahil ibat iba ang bersyon ng mga tao sa pakikipagtalastasan,
  hindi ba?
  basta ang masasabi ko lang magdaal tayo araw araw at humingi ng gabay
  sa may kapal…
  yun po ang sinasaloob ko…

 5. stephanie genilla said,

  mahal na panginoon
  hari ng langit at awa
  patawarin niyo po kaming mortal sa mga nagawa
  naming hindi niyo ikinasiya…
  lalong lalo na po kapag kami’y nakakasakit ng
  aming kapwa na siya narin naming ipinapadama sa inyo.
  tulungan niyo po kaming mabago ang aming pagkakamali
  lubos naming pinagsisisihan ang aming nagawa
  humihingi kami ng awa at gabay upang matahak
  namin ang tamang daan patungo sa inyo at banal na ama
  sa langit.
  diyos ko po hari ng langit humihingi kami ng tawad…

  amen.

  .

 6. stephanie genilla said,

  mahal na panginoon hesus
  lubos kaming nagpapasalamat sayo
  isang simpleng pasasalamat na tinumbusan
  mo ng iyong banal na buhay upang kami ay maligtas
  sa mga kasalanang nais angkinin ang iyong mga tupa
  ay iyong sinalba… tunay kang mapagalagang pastol

  maraming salamat rin sa iyo mahal at banal na ama
  maraming salamat sa mga pagsubok na aming nararanasan
  upang kami ay lalo pang tumatag,
  salamat sa king pamilya na iyong ipinagkaloob sa akin
  upang dumamay sa akin sa oras ng pangangailangan
  salamat sa lahat ng nakikita ko sa aking paligid
  ang puno, ang halaman at ang mga hayop na nagbibigay
  sa amin ng pagkain upang maipagpatuloy ang aming buhay
  at lubos sa lahat ang buhay na pahiram niyo sa amin
  ay subra sobra na ngunit alam kong magbalik loob lang kami sayo
  ay sapat na maraming salamat po

  amen…

 7. Yhiz Grajo said,

  Karapat dapat at matuwid lamang na pasalamatan natin si Maria sa pamamagitan ng papuri na mula s anghel na si Gabriel sapagkat kung hindi sa kanyang pagsagot ng oo sa plano ng Diyos ay hindi natin makakamtan ang kaligtasan.

 8. mitch said,

  Katoliko rin po ako. Confuse lng po sa panalangin na Hail Mary!.. d po ba Diyos po si Papa Jesus bkit po sa last part sinasabi Blessed is the fruit of your womb Jesus?salamat po.

  • vanillae said,

   Ang dasal na Hail Mary ay dalawang bahagi ng Kasulatan na pinagsama sa isang panalangin. Ang una ay ang pagbati ni Anghel Gabriel noong ipinahayag niya ang magiging paglilihi ni Maria. Dito ay sinabi niya: “Hail, favored one! The Lord is with you”(Lucas 1:28). Ang sumunod na bahagi naman ay ang pagbati ni Elisabet kay Maria: “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb” (Lucas 1:42). Samakatwid, ang mga salitang ito ay mula sa inspirasyon ng Espiritu Santo at nagpapakita ng ilang mga katotohanan tulad ng (1) si Maria ay kalugod-lugod sa Panginoong Diyos, (2) si Maria ang pinakamapalad sa lahat ng mga babae, (3) na si Jesus, bagamat Diyos, ay tao rin, at (4) si Maria ang ina ng ating Panginoon tulad ng pinatutunayan rin ni Elisabet nung sinabi niya, “Paanong nangyari na ang ina ng aking Panginoon ay dumalaw sa akin” (Lucas 1:43). Bilang Diyos, si Jesus ay nagmula sa Ama mula sa kawalang-hanggan. Ibig sabihin ay kasama na siya ng Diyos Ama sa pasimula pa. Wala siyang simula at walang katapusan. Pero dahil siya ay nagkatawang-tao, si Jesus ay isinilang, pero hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos dahil imposible itong mangyari. Siya ay totoong tao at totoong Diyos kaya, bagamat walang simula, siya ay isinilang ng kanyang ina. Ito ang dahilan kung bakit tinawag siyang “bunga ng sinapupunan”.

  • Fe said,

   Mitch magbasa ka ng Bible. Sinabi yan ni Elizabeth kay Mary. Di ba lumundag ang baby ni Elizabeth on her 6th month of pregnancy. Kasi natuwa ang baby dahil binisita sya ni Mary na buntis na rin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya sinabi ni Elizabeth na Blessed is the fruit of your womb. e di ba Jesus ang pangalan ng anak ni Virgin Mary> Sige ha magbasa ka ng bible simula ngayon. One chapter a day tama umpisahan mo na sa january 2012 kasi there are 365 chapters in the bible kaya tama lang 1 chapter a day.

 9. kent said,

  hindi naka sulat sa biblia na sambahin at luwalhatiin si maria.hindi sya ina ng DIOS dahil ang DIOS ay walang pinagmulan…..

 10. mitch said,

  E cno po bng diyos mo? e di ba c papa jesus born of the Virgin Mary.

 11. Nice said,

  Panginoong hesus patawarin mu po kaming mga anak mu sa hnd kanais nais na pagaargumento.

  Ang masasabi ko man kahit ano ang relihiyon ng isang tao iisa pa rin ang kinikilalang dyos and that is jesus anak ni maria at joseph sa kagagawan ng espirito santo kaya marapat lang na purihin at igalang c mama mary. Like your mother.

 12. paul john said,

  masgugustohin ko pong manalangin ng panalanging dinidikta ng aking puso… kaysa sa panalanging paulit-ulit… kung iisipin po natin walang masama sa panalanging iyan pero gaya ng sinabi nyo alam ng Diyos ang ating pangangailangan ngunit kailangan parin nating manalangin bilang isang hakbang ng ating pagtitiwala at pagpapasakop sa Diyos…

  Ama, tunay ngang dakila ka sa aming mga buhay dalangin ko po na ang pang-unawa at pagpapakumbaba ay patuloy mong paghariin sa amin ngayon bukas at magpakailan pa man. ito po ang aking samo’t dalangin sa pangalan ni Jesus Amen.

  • vanillae said,

   Ang mahalaga ay totoo ang pananalangin at hindi “mechanical repetition”. Si Jesus man ay nanalangin din ng paulit-ulit sa kanyang mga huling oras gamit ang parehong mga salita, pero hindi ito pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Diyos, sa halip ay nagpapakita ng kataimtiman ng intensyon. Layunin din nito na manatiling konektado sa Diyos sa katahimikan at pag-iisa, nang hindi nangangailangan ng pagamit ng iba-ibang mga salita. Alam na ng Diyos kung ano ang saloobin natin, kailangan lang natin itong ipahayag hindi alang-alang sa Diyos kundi alang-alang sa ating sarili. Dapat tayo mismo, mai-focus natin ang sarili sa kung ano ang intensyon natin at mangyayari iyon kung paulit-ulit natin itong sinasambit. Kung ang pagbabasehan ay ang pagkaalam ng Diyos sa laman ng ating puso, hindi na kakailanganin pang manalangin. Pero ang layunin ng pananalangin ay hindi para ipaalam sa Diyos ang ating intensyon kundi para ipaalam natin sa ating sarili at para magkaroon tayo ng patuloy na ugnayan sa Diyos. Kaya paulit-ulit man o hindi, ang mahalaga ay nagsisilbi itong tagapagpatibay ng relasyon natin sa Diyos at tagapagpaunawa natin sa sarili.

 13. patrick said,

  nagtataka lng ako kung bakit sinasabi ng ilang sekta na mahal nila si hesus ngunit kinapopootan nila ang kanyang ina….

  • vanillae said,

   Yung iba kasi na-brainwash ng mga pastor nila; yung iba, kuntento na sa pagiging ignorante. Hindi na nakapagtataka dahil sinabi na sa paumpisa pa lang na tutuklawin ng ahas ang sakong ng babae, at ang babaeng iyon ay si Maria bilang bagong Eva ng bagong paglikha.

Leave a Reply to vanillae Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: